İlk İnsanlardan Bugüne Çeşitli Yönleriyle Gaziantep, M. Oğuz Göğüş, 1997, 410 s.