Abim Deniz (Hiç Yayınlanmamış Mektup ve Fotoğraflarla Hamdi Gezmiş'in Anıları, Can Dündar, Can Yayınevi, İstanbul, 2014, 479 s.