Konzert im Gedenken an Bayram Tarı- Bayram Tarı'nın Anısına, Ömer Onat, Berlin, 168 s.