İz Bırakan Besteciler, Lale Feridunoğlu, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2005, 272 s.