Aynı Ayrı, Ömer Burhanoğlu, İstanbul, 2007, 180 s.