İstanbul Sanayi Odası'nın 55. Yılında Türk Sanayii, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, 2008, 300 s.