İstanbul'un Son Şairi Ara Güler, Enis Batur, YKY, İstanbul, 2005