Osmanlı Döneminde Irak (Plan, Fotoğraf ve Belgeler), Yusuf Sarınay, T.C. Başbakanlık, İstanbul, 2006, 227 s.