Cumhuriyet'in 75 Yıllık Sigortacısı, Haydar Kazgan, Koç Allianz, İstanbul, 1998, 205 s.