Çiller ve Çiller- Küreselleşme Sürecindeki Türkiyede DYP'nin Kimlik Söylem ve Siyasseti- Değişim ve Demokrasi Söylemleri, DYP, Ankara, 2002, 349+216+362 s.