Gökkuşağı Modern Ansiklopedik Bilgiler (Cilt1 - Yeryüzündeki Bitkiler ve Hayvanlar, Cilt2 - Başlangıçtan Bugüne Kadar Tarih), Arkın Kitabevi, İstanbul, 1966, 416+420 s.