Türk Musikisi Klasikleri-1 Mahur-Rast Makamı, Kubbealtı Musiki Enstitüsü, Yusuf Ömürlü