Türk Musikisi Klasikleri-6 Suz-i Dil Makamı, Kubbealtı Musiki Enstitüsü, Yusuf Ömürlü