SOLD

H. Değirmenciyan ve S. İstanbulyan Kereste Edevatı İnşaiye Mağazası Damga Pullu 1939 Tarihli Fatura