SOLD

Hatim Okuyan Hazreti Halid (EyüpSultan) Türbedarları Efendiler Arasında Taksimetmek üzere Hazırlanmış Osmanlıca Sened, Kaşeli