SOLD

Osmanlıca Fransızca Ulusal Toplum Ticaret Sanayi ve Tarım Osmanlı İmpratorluğunda Osmanlı Anonim Şirketi Hisse Senedi