Siyasi Tarih

İzmir'in tanınmış tüccar ailelerinden olan "Tire Ticaret ve Sanayi Odası Reisi Hidayet (Helvacıoğlu) Beyefendiye" hitaben gönderilen telgarflar

-Erken Cumhuriyet Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık vazifelerinde bulunan Recep Peker'in Genel Sekreter ve Kütahya Saylavı olduğu dönemde, 1935
-Cumhuriyet Halk Fırkası Katib-i Umumisi (1925-1931) Saffet Bey (Arıkan) tarafından gönderilen telgraf