SOLD

Kardeşlik Mason Mahfili Toplantı Davetiyesi, 1955, Mason Üstadı Avukat, Eminönü Lion Kulübü Kurucusu, Galatasaray Lisesi Mezunu ve Galatasaraylılar Derneği Üyesi Fazıl Külürbaşı adına zarfında - Kardeşlik Mahfili Yardımlaşma Komisyonu Vazifelendirme Yazışması, 1955, Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu müdürlerinden Safa Ş. Erkün imzalı, zarfında, 2 adet yazışma