SOLD

"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr", Sanayi-i Nefise-i Şahane'den mezun Ressam Abdullah Şevki Beyin bir yazısı, 19x14 cm, çerçevesinde 23x9 cm