SOLD

Sanayi-i Nefise-i Şahane'den mezun Ressam Abdullah Şevki Bey tarafından kaleme alınan "İsmim Abdullah Şevki Beydir. Pederim Enderun-u Hümayun'dan mahreç Sadrazam Abdullah Şevki Efendizade Mehmed Bahaattin Beydir. 1286 senesi İstanbul'da doğdum." şeklinde kısa tercüme-i hal, 20x4 cm