SOLD

İlm-i İktisad, Yazan Selanik Mebusu Mehmet Cavid Bey*, Dersaadet, 1329, Kanaat Matbaası, Mekteb-i İdadiyye Mahsus, 487 Sayfa, Osmanlıca, 19x13 cm, OZEGENO: 8947 Osmanlı Dönemi Maliye Bakanlarından olan Cevdet Bey, Atatürk'e İzmir'de suikast girişimi davası sonunda verilan karar gereği idam edilmiştir. Edirne Ziraat Mektebi 2. Sınıfı talebelerinden Mustafa tarafından ithaflı