Başta İstanbul'tan manzaralar olmak üzere Osmanlı günlük yaşam ve kültürünü yansıtan oriyantalist tarzda gravür ve resimlerin fotoğraf baskısından oluşan albüm, 60 adet, 10,5x7,5 cm, albüm 20x13 cm