Topkapı Saray Arşivi'nden 19. Yüzyıl Fotoğrafları, Yayına Hazırlayan: Fahriye Bayram - Ülkü Altındağ

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınarı, Ankara-2008 Baskısı, 192 Sayfa.