SOLD

İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, 3 Kitap Takım, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul-2010 Baskısı. Özel Muhafaza Kutusunda.

1- Mutlakıyete Dönüş 1918-1919 / 2- Son Meşrutiyet 1919-1920 / 3- İç Savaş ve Sevr'de Ölüm.