SOLD

Notlar/Sanat Edebiyat 4, Kemal Tahir - Yayına Hazırlayan: Cengiz Yazoğlu

Bağlam Yayınları, Birinci Baskı, İstanbul-1990 Baskısı, 480 Sayfa.