Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları II -Cebeci, Topcu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lâğımcı Ocakları ve Kapukulu Süvarileri-, İsmail Hakkı Uzunçarşılı

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara-1988 Baskısı, 306 Sayfa + Görseller.