Akik Taşı Kaidesinde Pirinç Güvercin

7.5 cm Kaideli