Türk Müzikisi-Şarkı Güfteleri, Marmara Basımevi Neşriyatının Hazırladığı 1949 Yılı Basılmış, Cilt 1, 450+2 s.