Topkapı Sarayı Müzesi Şah İsmaile Nisbet Olunan Taht

14*9cm.