Milli Şef Cumhurresi İsmet İnönü'nün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 6. İntihap Devresinin 3. Toplantı Yılını Açış Nutku, 1941 Ankara, C.H. P. Genel Sekreterliği ,14s.