Constantinople, Osmanlı dönemi İstanbul, Şişhaneden Beyazıt cihetine bakış