SOLD

Constantinople, Osmanlı dönemi İstanbul, Ayasofya camii