SOLD

Osmanlı doküman, Sivas eşrafından Beyazıtı Bestamı soyundan tekkenişin Abdullah Efendi'nin vilayetten müftü isteği 1306, çok sayıda mühür

27x28 cm