Osmanlı dönemi aile hatırası. PHEBUS Constantinople damgalı stüdyo fotoğrafı. Grand Rue de Pera, 359. 16,7x23 cm.