Osmanlı dönemi okul hatırası. Fesli öğretmen ve öğrencileri. 28x23,5 cm.