SOLD

Refika ve Halet kardeşlerin stüdyo hatırası. 12 teşrinisani 339. Stüdyo hatırası. 22x27 cm.