İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması. 1944-1945 Yılı. Maarif Vekili Hasan Ali Yücel ıslak imzalı.