SOLD

Türkiye Ermenileri Patrik'i Karekin II Hazretleri'nin 1997 Yılı Raporu

İstanbul 6 Ocak 1998, Türkiye Ermenileri Patrikliği, Yayınlayan: Başepiskopos Karekin Kazancıyan, 47 Sayfa.