Bir Çöküşün Öyküsü, Stefan Zweig - Çeviren: Regaip Minareci

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul-2017 Baskısı, 48 sAyfa.