SOLD

Sosyalist Siyasal Düşünüş Tarihi 1, Derleyen: Mete Tunçay

Bilgi Yayınevi, Birinci Baskı, İstanbul-1976 Baskısı, 523 Sayfa.