Kore Savaşına Giden Türk Subayı, Tokyo-1951

12x8 cm