Osmanlıca Askeri Belge Muş Livası Jandarma Kumandanlığı, 1923