İstanbul'un Şair Öğretmenleri, Yayına Hazırlayan: Mustafa Asım Gültekin

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 2012 Baskısı, 188 Sayfa + Görseller.