İçtihatlı-Notlu Türk Ticaret Kanunu Ticarî Mevzuat, Hayri Domaniç - Ersin Çamoğlu

İsmail Akgün Matbaacılık ve Kitapçılık Müessesesi, 1487 Sayfa.