SOLD

Hamamîzâde İhsan Hayatı Eserleri ve Divânı, Mustafa İsen - Rıdvan Canım

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Yayınları: 1062, Birinci Baskı, Ankara-1989 Baskısı, 365 Sayfa.