İstanbul'da İman Nasıl Artar Nasıl Azalır, Feyzullah Birışık

Polen Yayınları, İstanbul-2007 Baskısı, 191 Sayfa.