'Öğrenci İşi'' Üniversite Öğrencilerinin Gündelik Hayatı: İstanbul Örneği, A. Çağlar Deniz

İletişim Yayınları, İstanbul-2014 Baskısı, 400 Sayfa.