İstanbul Vedalaşmayı Bilmez, Şule Tankut Jobert

İstanbul-2007 Baskısı, Donkişot Yayınları, 142 Sayfa.