SOLD

İstanbul'un Irgatları, II. Meşrutiyet'te Sosyalist Bir İşçi Örgütü, Stefo Benlisoy - Yayına Hazırlayan: Foti Benlisoy - Seçkin Erdi

İstos Yayınları, İstanbul-2018 Baskısı, Birinci Baksısı, 198 Sayfa.