SOLD

İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü Ziraî Plânlama Komisyon Ön Çalışmaları

İstanbul-1959 Baskısı, Belediye Matbaası, 78 Sayfa.